BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Aleksander Stav mottar Høstutstillingsprisen

A.Stav

Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2017 går til Aleksander Stav (f.1983) for verket Ota Benga, 2016. Ifølge prisens bestemmelser skal 150 000 kroner tildeles en kunstner som deltar med det verk som ansees som mest betydningsfullt. Prisen blir delt ut på den offisielle åpningen av Høstutstillingen Lørdag 16. september kl. 13.

 

Ota Benga er en tredelt skulpturgruppen i brent tre som har en tydelig materialitet og et sterkt nærvær, samtidig som den peker på en historisk referanse: Kongoleseren Ota Benga, født 1883 ble bortført fra sitt hjemland og stilt ut, først på verdensutstillingen i St. Louis i 1904 og senere i Bronx Zoo. Her ble han utstilt sammen med aper i “primathuset” for å demonstrere “den laveste form for biologisk utvikling av mennesket.” Som 32-åring begikk Benga selvmord.

 

Sentralt for Aleksander Stavs kunstneriske undersøkelse er “hvordan mennesket omformer sin forståelse av naturen, gjennom sin oppdagelse av den. Transformasjon av naturen overskrider det virkelige til en mer fantasifull, kunstig verden, hvor det autentiske forsvinner”, som det står i kunstnerens verksbeskrivelse. Verket viser en tid da mennesker “på grunn av manglende forståelse ble ansett som del av en vill natur”. Ota Benga er tidligere vist på Galleri TM51 utstilling med Aleksander Stav, under samme tittel. 

 

Juryen legger i sin begrunnelse vekt på hvordan verket har en sterk umiddelbar tilstedeværelse, samtidig som det åpner for refleksjon og ettertanke. “I materialets sprekker ligger historien, men også kimen til nye lesninger og nye retninger inn i fremtiden.”

 

Årets jury består av billedkunstner Josefine Lyche fra Den Nasjonale Jury, kunstkritiker Monica Holmen oppnevnt av Kritikerlaget og billedkunstner Arne Nøst oppnevnt fra Bildende Kunstneres Hjelpefonds styre.

Bilde: Aleksander Stav, Ota Benga (2016), Foto: NBK/Vegard Kleven