BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Irene Nordli tildeles Kunsthåndverkprisen 2017

Irene Nordli 4 LyktAS kopi

Kunsthåndverkprisen 2017 går til Irene Nordli for verket Rotfylling (2017) som vises på utstillingen Kunsthåndverk 2017 på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim. Prisen, som er på 150 000 kr, deles ut hvert år til det verket juryen finner mest betydningsfullt på Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling.Verket tar utgangspunkt i et allerede innredet rom hvor det er plassert keramiske objekter og rekved. Kunstneren uttaler selv at hun ønsker å rote det til med røtter og jeg forstyrrer den vakre art noveau linjen: "Jeg vil bringe naturen inn på nytt, fylle opp og gi rommet en annen natur, ukontrollert og rå."

I prisjuryens begrunnelse står det at “de nye arbeidenes dialog med det eldre interiøret vekker blikket og vitner om en skarp observasjonsevne. Symboltunge, historiske møbler og kanoniserte kunstverk vekkes til live og aktiveres av så basale og såkalt verdiløse objekter som rekved og påpeker likheter i form, stoff og tekstur på kryss av stilhistorien og andre etablerte hierarkier.” Videre uttaler de at “måten de er inkorporert i rommet på oppleves som en ytterligere forsterkning mellom objekter, materialer og rom – særlig på grunn av trematerialet som kunstneren har flettet inn i interiøret med imponerende presisjon. Kunstneren kombinerer her et gitt utgangspunkt med sine egne rammebetingelser på en sjeldent balansert måte.”

Irene Nordli lager (1967) samtidskunst i porselen og keramikk og har sitt virke i Oslo og Heestrand, Sverige. Hun er kjent for figurer som kombinerer det dyriske med det menneskelige – gjerne i et burleskt uttrykk. Nordli har siden uteksamineringen fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 1996 hatt en rekke galleri- og museumsutstillinger i inn- og utland. Hun har laget flere offentlige utsmykninger, blant annet ved Asker kulturhus, Lillestrøm sentrum, Halden fengsel, Mesterfjellet skole og Bodø videregående skole. Nordli underviser også i keramisk kunst på avdelingen Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Årets prisjury består av tre- og tekstilkunstner Edith Lundebrekke, keramiker Tovelise Røkke-Olsen og kunstkritiker Gustav Svihus Borgersen.

Utstillingen åpnet lørdag 14. oktober og varer til 3. desember 2017.
Foto: Lykt AS