BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Fotokunstprisen 2018 til Solveig Lønseth

SolveigLonseth min¨

Fotokunstprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2018 Fotokunstprisen 2018 tildeles Solveig Lønseth Solveig Lønseth er tildelt årets fotokunstpris fra Bildende Kunsteres Hjelpefond for verket KOLO KLORO KROMIA (2018). Prisen på 150 000 kr ble utdelt ved åpning av Vårutstillingen, den årlige gruppeutstillingen arrangert av Forbundet Frie Fotografer. Prisen skal gå til kunstneren med det verket som av prisjuryen anses som mest betydningsfullt på årets utstilling.

KOLO KLORO KROMIA er et nytt fotografisk verk gjort spesifikt for Forbundet Frie Fotografers Vårutstilling 2018 på Fotogalleriet. Verket responderer rommet med utgangspunkt i kilden til naturlig lys: vinduet. Formalt fremstår verket som et strukket vindusbeslag, montert i øvre del av vinduskarmen, derfra strekker det seg inn i rommet med en tvist inn mot veggen. Verket har samme mål som den indre vinduskarmen er dyp, og i er utført i samme materiale som vindusbeslagene på fasaden, alusink. Verket har en sterk prosessuell karakter og henspiller på klassiske fotografiprosesser, til eksponeringstider og fremkallingsbad.

I juryens begrunnelse for tildelingen til Lønseth heter det at: “Dette er et verk som fremstår utvedtydig renskåret og klart. Verket synes å følge som en logisk konsekvens av sitt minimalistiske uttrykk. Men dette arbeidet stiller på samme tid opp et vidt spenn av analogier og assosiasjoner. Man kan således både lese verket opp mot forkjærligheten for landskapsbilder i maleri- og fototradisjonen, og på samme tid assosiere det med arkitektur og skulpturale verk.” Juryen peker også på arbeidets flytende karakter, som åpner for mange innganger for en betrakter som tar seg tid. – Jeg arbeider i hovedsak fotografisk med skulptur. Arbeidet er direkte knyttet opp til arkitekturen og eller stedet som huser det. Gjennom formale grep og løsninger, samt lyssensitive materialer, etterstreber jeg å at arbeidet representerer lyset i fysisk form, sier Lønseth om sin egen praksis.

Fotokunstprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond har som formål å synliggjøre Vårutstillingen som fikk sin form etter et sterkt ønske om å markere fotografiet som et særeget kunstnerisk uttrykk. Siden etableringen i 1976 har Vårutstillingen vært en viktig stemme i det norske samtidskunstfeltet, og presenterer i dag aktuelle tendenser innen norsk kamerabasert samtidskunst til et bredt publikum. Juryen for Vårutstillingen 2018 har bestått av Morten Torgersrud (juryleder), Kobie Nel og Geir Moseid. Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. BKH deler også ut fem større kunstpriser.

KOLO KLORO KROMIA kan sees til 24.6. på Fotogalleriet.