BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Kunsthåndverkprisen 2018 til Tulla Elieson


rsz tulla

Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2018 tildeles Tulla Elieson for verket Reisegods 1-4(2017). Prisen er på kr. 150 000 og tildeles kunstneren med det verket som prisjuryen vurderer som mest betydningsfullt på den årlige Årsutstillingen arrangert av Norske Kunsthåndverkere.

Reisegods 1-4 består av 4 konvekse keramiske former som tematiserer det private, hvor detaljene skjules på baksiden av formene, inni «reisegodset». Forsiden av verket viser farger, bulker, sprekker og spor som kan sees som stemninger fra reisen som er gjennomført. Verket er produsert på Norsk Teknisk Porselensfabrikk i Fredrikstad hvor kunstneren har hatt sitt atelier i nærmere 20 år. Slike store er er bare mulig å få til ved hjelp av industrielle hjelpemidler som truck og keramiske ovner av stort format. - Det handler jo om livets reise. Innholdet som bearbeides i alle mine verk er det jeg er opptatt av til enhver tid. Dersom det private innholdet kommuniserer godt, berører verket også andre, sier Elieson om verket som er tildelt Kunsthåndverkprisen 2018 fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.


Juryen legger vekt på at verket utmerker seg ved en konsekvent og monumental utforskning av det keramiske materialet. Kombinasjonen av råhet og det sofistikerte uttrykket i overflatenes fargespill fremheves også. Videre skriver juryen i sin begrunnelse:  "De fire arbeidene i serien skaper sammen en åpenhet, men også en mulig narrativ bevegelse, gåtefull men tilgjengelig. Samtidig har de individuelle arbeidene en selvstendig autoritet. Som helhet har verket en ettertrykkelig romlig tilstedeværelse og skaper en vibrerende poesi i rommet." Vi i Bildende Kunstneres Hjelpefond er glad for å kunne finansiere en pris som kan skape oppmerksomhet om det høye kvalitetsnivået i samtidens kunsthåndverk, og som svært fortjent går til Tulla Elieson. Vinnerverket er et solid stykke arbeid som setter tankene i sving om eksistensielle tema som identitet og utvikling, men som også kan lede tankene i retning av politiske spørsmål om migrasjon og flukt, sier Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Norske Kunsthåndverkere ser på prisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond som et viktig bidrag i synliggjøringen av norsk kunsthåndverk. De løfter frem prisens solide faglige forankring ved juryen, som har bestått av en representant fra årsutstillingsjuryen, en kunstner og en kunstkritiker, som sammen sikrer en vurdering av alle verk fra ulike perspektiv. I tillegg til prispengene følger også tilbud om utstillingsplass fra galleri RAM i Oslo i 2019.

Tulla Elieson (1950) ble utdannet ved Bath Academy of Art i England tidlig på 70-tallet og har drevet verksted i Fredrikstad i 41 år, de siste 20 årene på Norsk Teknisk Porselensfabrikk. Hennes hovedinteresse har alltid vært den keramiske flaten og det å mestre størrelse. Innholdet i verkene hennes har etterhvert dreid seg mer om eksistensielle spørsmål. Så også med Reisegods 1- 4 som er et hovedverk i kunstnerskapet. 

Juryens medlemmer
Svein Ove Kirkhorn, representant for utstillingsjuryen
Aurora Passero, tekstilkunstner oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere
Line Ulekleiv, kunstkritiker oppnevnt av Kritikerlaget