BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Fullstendige retningslinjer - Kunsthåndverkprisen

 
Formål
Kunstprisen har til formål å synliggjøre utstillingen KUNSTHÅNDVERK sin betydning for norsk kunsthåndverk.
 
Tildelingskriterier
Prisen skal gå til en kunstner som deltar på utstillingen KUNSTHÅNDVERK med det verk som anses som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere.
 
Avgjørelse
Juryen er sammensatt av leder for Den Nasjonale Jury, en ekstern kritiker/kurator (innen kunsthåndverk) oppnevnt av Kunstseksjonen i Kritikerlaget og én kunstner. Tildelingen skal skje for et verk en kunstner deltar med på utstillingen KUNSTHÅNDVERK. Kunstnerens øvrige bidrag til kunsthåndverkfeltet skal ikke tillegges vekt. Juryen skal begrunne sin tildeling med henvisning til de kvaliteter som ligger i det verk som utløser prisen, både i verket selv og i forhold til utstillingen som helhet. Protokoll fra utvelgelsen oversendes BKH. Protokollen skal inneholde opplysninger om prismottakerens navn, adresse, personnummer og skattekommune og skal være undertegnet juryen. Norske Kunsthåndverkere er ansvarlig økonomisk og administrativt når det gjelder tildelingen av prisen. Prisen utløser ingen økonomiske forpliktelser for fondet utover prispengene.
 
Størrelsen på prisen
Fondsstyret avgjør årlig størrelsen på prisen.
 
Utdeling
Prisen utdeles ved åpningen av utstillingen KUNSTHÅNDVERK. Det skal ved utdelingen og annen omtale av prisen klart fremkomme at BKH finansierer prisen. Prisen utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk. Prisen innberettes til likningsmyndighetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.