BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Ulrik Hendriksens Ærespris 2016

Roberts profil liten 2Fotograf og billedkunstner, kunstsamler, fotohistoriker, professor, skribent og forlegger Robert Meyer tildeles Ulrik Hendriksens Ærespris for 2016. Prisen skal gå til en billedkunstner, kunsthåndverker eller kunstfotograf som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for billed­kunst og billedkunst­nere i Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstnerorganisasjonene eller annen virksomhet av betydning for utviklingen av norsk billedkunst. Prisen på 150 000 kroner tildeles Meyer for hans betydningsfulle innsats for å fremme fotografiet som kunstform i Norge siden 1970-tallet.

Meyer studerte under Christer Strömholm ved Fotoskolan ved Stockholms Universitet på midten av 1960-tallet. Da han returnerte til Norge engasjerte han seg i arbeidet for å fremme anerkjennelsen av kunstnerisk fotografi. Hans mål var at fotografiet skulle stille på lik linje med maleri og andre tradisjonelle kunstformer. Som et ledd i dette arbeidet tok Meyer initiativ til å danne en egen kunstnerorganisasjon for fotografene sammen med blant andre Kåre Kivijärvi. Samarbeidet førte til etableringen av Forbundet Frie Fotografer (FFF) i 1974. I 1979 ble Meyer utnevnt som den første styrelederen for Stiftelsen Fotogalleriet.

I 1976 grunnla Meyer forlaget Ikaros, hvor han utga en rekke bøker om fotografi samt historisk viktige faksimileutgaver, og Norsk Fotohistorisk Journal. Fra 1982–89 var han fast kunstanmelder i Aftenposten, hvor han også skrev en serie om fotohistorie. Med dette bidro han til å aktualisere diskursen om fotografiet som selvstendig meningsbærende uttrykksform.

Meyer har vært en aktiv pådriver for opprettelsen av en egen utdannelse for kunstfotografi i Norge. Mens det tidligere var slik at de fleste fotokunstnerne var autodidakte eller reiste til utlandet for å utdanne seg, argumenterte Meyer for at det ville gagne norsk fotokunst at også den norske kulturen skulle være utgangspunkt for kunstnerisk praksis i det identitetsbærende mediet som fotografiet kan være. Gjennom målrettet arbeid ble Institutt for Fotografi opprettet i Bergen i 1990 og Meyer ble landets første professor ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen (SHKD), det som i dag er Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB). Opprettelsen av studiet var en avgjørende milepæl i norsk fotokunsthistorie.

Etter endt åremål ved SHKD vendte han i 1998 tilbake til Oslo, og grunnla en egen kunstskole som i dag er tilknyttet Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS). Gjennom professorgjerningen har Meyer vært med på å utdanne en hel generasjon norske fotokunstnerne, deriblant Mikkel McAlinden, Vibeke Tandberg, Signe Marie Andersen, Torbjørn Rødland, Ole John Aandal og Jonas Ekeberg.

Meyer begynte tidlig å samle på verk av norske og nordiske fotokunstnere. I kraft av samlingen The Robert Meyer Collection (RMC) som spenner over hundre og seksti års fotohistorie, har Meyer bevart mange norske kunstskatter som ellers ville ha gått tapt. Nasjonalmuseet overtok samlingen i 2004, som da inneholdt over 8 000 fotografier og vel 4 000 bøker og tidsskrifter.

Robert Meyer har hatt en ledende og avgjørende posisjon i det norske fotokunstfeltet siden 1970-tallet og frem til i dag. Gjennom uegennyttig innsats i ulike deler av feltet har han bidratt til å styrke fotografiet som kunstform og samle det fotografiske miljøet i Norge.

Meyer har tidligere mottatt Edvard Munchs stipend som fotohistoriker og Oslo Bys kulturstipend som kunstkritiker.

Foto: © Elin Osjord