BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

BKH flytter!

Etter 16 år i Kjeld Stubs gate har vi nå overtatt de tidligere lokalene til Kunst i Skolen i Kongens gate 2, vis á vis LNM.

Lokalet er nyrenovert og tegnet av Kaels Studio.

KongensGate2

Ny besøks- og postadresse f.o.m. 20. mai 2016:

Bildende Kunstneres Hjelpefond
Kongens gate 2
0153 Oslo

Foto: © Fin Serck-Hanssen