BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Ulrik Hendriksens Ærespris 2017 til Eline Mugaas og Elise Storsveen

Eline Mugaas og Elise Storsveen kopi 1

Eline Mugaas og Elise Storsveen tildeles Ulrik Hendriksens Ærespris for 2017. Prisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

- Det er en stor glede for oss å gi prisen til disse to, sier Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond.

 

De to kunstnerne Eline Mugaas (f. 1969) og Elise Storsveen (f. 1969) tildeles prisen for sitt bidrag til kunstfeltet, sitt uegennyttige arbeid for andre kunstnere, for sine separate kunstnerskap og på bakgrunn av sitt omfattende arbeid for å hente glemt norsk kunst og kvinnekamp fra 60- til 80-tallet frem i dagens lys.

Solide kunstnerskap

De to kunstnerne har god kunnskap om og forståelse for samtidskunstscenen, og de er kjent for sin sensitive og respektfulle holdning til kunstnerkollegers arbeid.

-  Mugaas og Storsveen har begge solide individuelle kunstnerskap i tillegg til interessante samarbeid seg imellom og med andre. Det er en stor glede for oss å gi prisen til disse to, sier Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond.

- Mugaas og Storsveen representerer det gode og inspirerende i samarbeidet. De jobber som kunstnere, men også som kuratorer, lærere, formidlere og redaktører. De har gjort en stor innsats for fellesskapet gjennom ulike viktige verv i fagpolitikken. De har sittet i en rekke komiteer og juryer, og støtter sine kunstnerkollegaer.

-       - Årets prismottakere gjør en stor innsats for det visuelle kunstfeltet i Norge, sier Imerslund.

Samarbeid lønner seg

Ulrik Hendriksens Ærespris er vanligvis på 150 000 kroner. For å understreke at prisvinnernes samarbeid er et resultat av to individuelle og høyst fullverdige kunstnerskap, har BKH bestemt å tildele fullverdig prisbeløp til hver av kunstnerne. Mugaas og Storsveen mottar dermed 150 000 kroner hver.

I 2017 har styret i Bildende Kunstneres Hjelpefond bestemt at kunstnerne Mugaas og Storsveen mottar 150 000 kroner hver, for å vise at samarbeid er fruktbart.

Ulrik Hendriksens Ærespris tildeles kunstnere som har gjort en spesielt for­tjenstfull innsats til beste for det visuelle kunstfeltet i Norge, gjennom uegen­nyt­tig innsats i kunstner-organisasjonene eller annen virksom­het av betyd­ning for utvikl­ingen av norsk billed­kunst.

Prisen har også som formål å hedre Ulrik Hendrik­sen for hans arbeid i for­bin­delse med kunstavgiftsloven og opprettelsen av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer har forslagsrett til kandidater. Styret i Bildende Kunstneres Hjelpefond tar den endelige avgjørelsen.

 Prisen deles ut under et eget arrangement, 3. mai i Oslo.