BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Fotokunstprisen 2017 til Sandra Vaka Olsen

01 BKH FKP17 Foto Greger Stolt Nilsen

En strålende Sandra Vaka Olsen mottok forrige uke Fotokunstprisen 2017 på 150 000 kroner, fra Bildende Kunsternes Hjelpefond.

Prisen deles hvert år ut under åpningen av Forbundet Frie Fotografers Vårutstilling.

Årets utstllling ble åpnet av AP-politiker Anette Trettebergstuen, og Fotokunstprisen ble delt ut av BKHs direktør, Hege Imerslund.

Vinneren av BKHs Fotokunstpris velges av en jury, som i år har bestått av Morten Torgersrud, Oda Bahr og Margareta Bergman.

Her følger deres begrunnelse for årets vinner:

- Årets vinner av BKHs fotokunstpris forener opptatthet av materiale med åpenhet overfor komplekse meningslag og praktisk, håndverksmessig kvalitet. Kunstneren er verken fremmed fordigitale eller analoge teknikker, for ny teknologi eller en sanselig, kroppslig virkelighet. Det  oppleves som om form og innhold flyter sammen til et visuelt overraskende resultat, som utfordrer våre forestillinger om hvordan et bilde skal se ut. Årets pris tildeles Sandra Vaka Olsen for bildeserien Jugs.

Følgende kunstnere deltar under årets Vårutstilling: 

Andreas Meinich (født 1985)

Andrew Amorim (født 1983)

Christian Tunge (født 1989)

Christine Hansen (født 1969)

 Fin Serck-Hanssen (født 1958)

Hannah Mjølsnes (født 1987)

 Lauren Davis (født 1992)

Margarida Paiva (født 1975)

Melanie Kitti (født 1986)

Sandra Vaka Olsen (født 1980)

Foto: Greger Stolt Nielsen