BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Varig støtte fra BKH avvikles og erstattes med to nye ordninger

Fra og med 1. januar 2019 blir Varig støtte til eldre kunstnere fra BKH avviklet. BKH skal fortsette å bidra til at eldre kunstnere kan opprettholde yrkesaktivitet, og Varig støtte erstattes med to nye tilskuddsordninger for eldre kunstnere - Aktivitetstilskudd og Seniortilskudd

Omleggingen skal sikre at tildelinger fra BKH i større grad oppfyller fondets formål slik det står i loven, og vil gi fondet bedre økonomisk kontroll over fremtidige forpliktelser. Størrelsen på tilskuddene i de nye ordningene er ikke fatsatt pr. dags dato, men vil være minimum tilsvarende dagens Varig støtte (kr. 28 200 pr. år).

 

De nye ordningene vil være løpende innenfor et fastsatt maksimalt antall år, men tidsavgrenset med en øvre aldersgrense. Nedre aldersgrense blir til gjengjeld senket slik at flere får mulighet til å søke på et tidligere tidspunkt. 

Aktivitetstilskudd for kunstnere fra 57 - 67 år
skal bidra til å opprettholde kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 10 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 67 år. Øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til kr. 262 300 i såkalt "alminnelig inntekt" i skatteoppgjøret fra 2017. 

Seniortilskudd for kunstnere fra 67 - 82 år
skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper senest det året mottaker fyller 82 år. Tilskuddet er behovsprøvd, og øvre inntektsgrense er pr. i dag fastsatt til kr. 193 766 i såkalt "alminnelig inntekt" i skatteoppgjøret fra 2017. 

For mottakere av Varig støtte
Hvis du er mottaker av Varig støtte pr. i dag, har du allerede mottatt brev fra oss om endringene. Med brevet følger søknadsskjema og informasjon om hvordan du søker på de nye ordningene. 

For nye søkere
Dersom du ikke tidligere har mottatt Varig støtte, kan du søke til de nye ordningene fra og med 1. januar 2019. De kunstneriske kriteriene er de samme som for Varig støtte. Søknadsskjema, veiledning og utfyllende retningslinjer vil være tilgjengelig på kunstfond.no fra og med samme dato. 

Det er mulig å søke om Varig støtte fram til utgangen av 2018. Hvis du søker og innvilger Varig støtte før 31. desember, vil du automatisk overføres til ny ordning for din aldersgruppe fra 1. april 2019, dersom du fyller krevat til behovsprøving. 

Har du spørsmål om omleggingen eller de nye ordningene, er du velkommen til å kontakte oss!