BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)
er opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. Fondet skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kr. (se lov om kunstavgift), samt forvalte de innkrevde midler. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Les mer ...
 

 
LOGO KUNSTAVGIFTEN
  

Ulrik Hendriksen Minnestipend 2014

arne nøst1Ulrik Hendriksen Minnestipend 2014 fra BKH tildeles kunstneren Arne Nøst.
 
Arne Nøst er multitalentet og ildsjelen med et spesielt engasjement for billedkunst. Hans profesjonelle virke spenner over de fleste kunstarter; fra musikk, tekst og scene til billedkunst. Den unike kombinasjonen av bred kunstfaglig kompetanse og politisk engasjement i en og samme person, sammen med et uselvisk engasjement for fellesskapet, har gjort Arne Nøst til en i særklasse verdifull ressurs for billedkunstmiljøet. Det samme miljøet ønsker nå å takke for innsatsen ved å tildele ham en av det norske billedkunstmiljøets største æresbevisninger; Ulrik Hendriksen Minnestipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.
 
Arne Nøst ledet organisasjonen Norske Billedkunstnere i tre perioder fra 1999 til 2007, og brukte sin brede tillit og gjennomslagskraft til målbevisst å styrke billedkunstnernes arbeidsforhold.
 
Hans brede kunstbakgrunn og kulturpolitiske innsikt og forståelse gjorde ham til et naturlig valg til det tverrpolitiske «Engerutvalget», nedsatt i 2011 for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005. Engerutvalgets rapport og analyser er anerkjent av både politikere og kunstnere som et grundig og faglig fundert referansegrunnlag, og har fått bred gjennomslagskraft som premissleverandør for utarbeidelse av kunstnerpolitikk. Nøst har også sittet i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere i flere år. Gjennom sitt arbeid i stipendsystemet og sitt kunstneriske erfaringsgrunnlag har han utvilsomt bidratt til å skape forståelse for garantiinntektens særlige betydning for billedkunstnerne, og til innføringen av erstatningsordninger for de berørte kunstnerne da garantiinntekten ble vedtatt faset ut.
 
- Det er en stor glede å kunne tildele Ulrik Hendriksen Minnestipend til Arne Nøst, sier Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond. Hans arbeid og engasjement har løftet norske billedkunstneres selvfølelse og tilført viktig kunnskap til det politiske miljøet og allmenheten om kunstnernes arbeidsforhold. Dette er helt i tråd med Ulrik Hendriksens innstilling da han i sin tid ledet norske billedkunstneres kamp for å få sin rettmessige andel av kunstomsetningen.
 
Arne Nøst er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og ved Statens Kunstakademi i Oslo. Debututstillingen fant sted i Bergens Kunstforening i 1986, og siden har han hatt et stort antall separatutstillinger over store deler av landet. I tillegg til flere utsmykningsoppgaver og oppdrag innen scenografi, har Nøst også laget platecover for mange norske artister og illustrert en rekke bøker. Siden 1988 har han vært tilknyttet Dagbladet som tegner på kultursidene og han tegner fortsatt for Aftenposten. Til daglig er han ansatt som teatersjef for Rogaland Teater.
 
Foto: © Pernille Kaldestad, Rogaland Teater