BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Andre formål til fremme av norsk kunst

 
Tilskudd til fremme av norsk kunst
Tilskuddet har som formål å støtte tiltak og prosjekter som fondsstyret i BKH anser vil være til fremme av kunst i Norge. Søknader skrives som brev vedlagt prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan. Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd avgjøres av styret for hver enkelt sak. Det ytes normalt ikke tilskudd fra ordningen til bokutgivelser og regulær utstillingsvirksomhet. Søknader behandles fortløpende.
 
Tilskudd til minneutstilling
Tilskudd til minneutstilling kan gis til utstillingsarrangører som arrangerer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren. Tilskuddet gis til dekning av utgifter som påløper i forbindelse med utstillingen. Søknader behandles fortløpende og utbetales når utstillingen er ferdig montert. Søknader skrives på fastlagt skjema og behandles fortløpende.
Tilskudd til minneutstilling er i 2019 inntil kr. 20 000.
 
Gjesteateliertilskudd
Tilskuddet gis som bidrag til reiseutgifter i forbindelse med opphold i kunstnerhuset i Ny Ålesund på Svalbard, og i Skandinavisk Forening i Roma. Kan søkes av kunstnere som er innvilget opphold i minst 12 dager, eksklusive reisedagene. Støtten gis for spesifiserte utgifter.
Gjesteateliertilskudd blir i 2019 utbetalt med inntil kr. 20 000 pr person.
Fullstendige retningslinjer

Geir Tore Holm
  Geir Tore Holm, "The Burger King", perfomance (1995). © Geir Tore Holm / BONO. Foto: Vegar Moen. Vinner av John Savio-prisen 2015.