BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - gjesteatelierstøtte

 
Formål
Gjesteatelièrstøtten har til formål å sikre mulighetene for kunstneres bruk av Hus 12 i Ny-Ålesund og Skandinavisk Forening i Roma, gjennom å gi økonomisk bidrag til kunstnere som er innvilget opphold.

Tildelingskriterier
Gjesteatelierstøtte kan gis til kunstnere som hoved­sakelig har eller har hatt sitt virke i Norge. Støtte kan også søkes av kunstnere som er i GI-ordningen. Støtte ytes etter anbefaling fra NBK i forbindelse med godkjenning av opphold i Hus 12 i Ny-Ålesund og innstilling for opphold ved Skandinavisk Forening i Roma. Støtte ytes bare til opphold som er av minst 12 dagers varighet, eksklusive reisedagene. Kopi av melding om innvilget opphold/anbefaling må vedligge søkna­den.

Avgjørelse
Søknad om gjesteatelierstøtte avgjøres av fondsstyret. Fondsstyret kan dele­gere til admini­strasjonen å avgjøre søknader. Administrasjonens avgjørelser kan innklages for fondsstyret. Dersom søkeren tidligere er innvilget gjesteatelierstøtte to ganger i løpet av en 3-års periode, skal søknaden avgjøres av fondsstyret.

Størrelse på støtten
Støtte kan gis for spesifi­serte utgifter inntil et maksi­mumsbeløp som årlig fast­settes av ­fondsstyret.

Utbetaling
Innvilget støtte utbetales i sin helhet umiddelbart etter at fondet har fått beskjed om at reisebilletter er bestilt. Etter avsluttet opphold må det fremlegges dokumentasjon på at oppholdet er gjennomført i henhold til vilkårene for tildelingen. Stipendiet innberettes til liknings­myndig­hetene som utbetaling til selvstendig nærings­drivende.

Geir Tore Holm
  Geir Tore Holm, "The Burger King", perfomance (1995). © Geir Tore Holm / BONO. Foto: Vegar Moen. Vinner av John Savio-prisen 2015.