BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Tilskudd til minneutstilling

 
Formål
Tilskudd til minneutstilling har til formål å støtte utstillingsarrangører som presenterer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren. Tilskuddet skal brukes til å dekke ut­gifter som påløper i forbind­else med utstil­lingen.

Tildelingskriterier
Tilskuddet gjelder konkrete utstillingsprosjekt som har til hensikt å belyse en ­kunstners livsverk, enten gjennom presentasjon av enkelte sentrale verk, eller av en bredere møn­string. Utstillingsarrangøren må være tilknyttet Norske Kunstforeninger eller drive profesjonelt med kunst­formid­ling. Søknaden må inneholde beskrivelse og budsjett for prosjektet.

Avgjørelse
Søknad om tilskudd avgjøres av fondsstyret. Fondsstyret kan dele­gere til admini­strasjonen å avgjøre søknader. Administrasjonens avgjørelser kan innklages til fondsstyret.

Størrelse på støtten
Tilskudd kan gis for spesifiserte utgifter inntil et maksimumsbeløp som årlig fastsettes av fondsstyret.

Utbetaling
Innvilget tilskudd utbetales til utstillingsarrangøren umiddelbart etter at fondet har fått beskjed om at utstillingen er mon­tert.

Geir Tore Holm
  Geir Tore Holm, "The Burger King", perfomance (1995). © Geir Tore Holm / BONO. Foto: Vegar Moen. Vinner av John Savio-prisen 2015.