BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Fotokunstprisen fra BKH

 
Formål
Kunstprisen har til formål å synliggjøre Vårutstillingens betydning for fotografiske verk.

Tildelingskriterier
Prisen skal gå til en kunstner som deltar på Vårutstillingen med det verk som anses som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere.

Avgjørelse
Juryen er sammensatt av leder for FFF Jury, en ekstern kritiker/kurator (innen fotografiske verk) oppnevnt av Kunstseksjonen i Kritikerlaget og én kunstner. Tildelingen skal skje for et verk en kunstner deltar med på Vårutstillingen. Kunstnerens øvrige bidrag til fotokunstfeltet skal ikke tillegges vekt. Juryen skal begrunne sin tildeling med henvisning til de kvaliteter som ligger i det verk som utløser prisen, både i verket selv og i forhold til utstillingen som helhet. Protokoll fra utvelgelsen oversendes BKH. Protokollen skal inneholde opplysninger om prismottakerens navn, adresse, personnummer og skattekommune og skal være undertegnet juryen. Forbundet Frie Fotografer er ansvarlig økonomisk og administrativt når det gjelder tildelingen av prisen. Prisen utløser ingen økonomiske forpliktelser for fondet utover prispengene.

Størrelsen på prisen
Fondsstyret avgjør årlig størrelsen på prisen.

Utdeling
Prisen utdeles ved åpningen av Vårutstillingen. Det skal ved utdelingen og annen omtale av prisen klart fremkomme at BKH finansierer prisen. Prisen utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk. Prisen innberettes til likningsmyndighetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.
 

13 passero 1

Aurora Passero, "Fan Their Hearts, Inflame Them More" (2011). © Aurora Passero / BONO. Foto: Kristine Jakobsen. Vinner av Høstutstillingsprisen 2011.