BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Om BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 
2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. For definisjon av avgiftsbelagt kunst, se lov om kunstavgift.

Fondet har siden starten gitt over 650 millioner kroner tilbake til kunstnerne. I 2017 ble det utbetalt nærmere 30 millioner kroner i form av stipender, tilskudd og priser. Fondet er dermed en betydelig aktør og tilskuddspartner i kunstfeltet, og yter et viktig bidrag til et mangfoldig kunstliv og ny produksjon av kunst i Norge.

BKH yter stipend og andre individuelle tilskudd til kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsaklig har, eller har hatt, sitt hovedvirke i Norge, deres etterlatte og andre formål i samsvar med fondets vedtekter og gjeldende ordninger. Tilskudd tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. Som "kunstner" regnes utøvere innenfor det visuelle feltet, som profesjonelt og yrkesmessig produserer, eller har produsert, slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Tildelingene fra BKH går hovedsakelig til enkeltkunstnere som stipend og tilskudd etter søknad. BKH forvalter også Høstutstillingsprisen, Kunsthåndverkprisen og Fotokunstprisen, samt regionale tildelinger via kunstsentrene i Norge. I tillegg til disse deler BKH ut Ulrik Hendriksens Ærespris og John Savio-prisen.

Kunstneren Ulrik Hendriksen (1891-1960) var profilert leder av Bildende Kunstneres Styre (BKS) i perioden
1940 – 58, og initiativtaker og pådriver for å få etablert en lov om kunstavgift i Norge. Hvert år deler BKH ut et æresstipend i hans navn.