BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Betaling av kunstavgift

På nettstedet kunstavgiften.no finner du mer informasjon om avgiftsplikten og svar på de oftest stilte spørsmålene. På denne siden finner du også avgiftskalkulator hvor du kan beregne avgiftssum og informasjon om fremgangsmåte for innbetaling.
 
Hva er avgiftsbelagt omsetning?

All offentlig omsetning av kunst i Norge med salgspris over kr. 2 000 (ekskl. moms) er avgiftspliktig. Som offentlig omsetning regnes også:
 
• Salg direkte fra kunstners atelier når allment publikum inviteres inn (åpent atelier/eget galleri)
• Salg mellom privatpersoner når en profesjonell formidler eller agent deltar
• Salg gjennom annonsering på finn.no og annen markedsføring på internett
• Salg via kommisjon
• Salg på internett
• Utsmykningsoppdrag (avgiften beregnes av kontraktssum til kunstner)
 
Hvem er ansvarlig for betaling?

Det er selger/formidler/oppdragsgiver(ved bestillingsverk) som er ansvarlig for innkreving, innbetaling og rapportering for avgiften.