BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Kunstfaglige stipend

 
Kunstnerstipend for eldre
Kunstnerstipend for eldre kunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for kunstnere over 60 år. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, og søkes og tildeles gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend.
Kunstnerstipend for eldre er i 2017 kr. 110 000.
Søknadsfrist: 15. oktober.
 
BKH kunstnerstipend
BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, og søkes og tildeles gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdannelse pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend. Stipendene er i 2016 ett- eller treårige.
BKH kunstnerstipend er i 2016 kr. 210 000 pr. år.
Søknadsfrist: 15. oktober
 
BKH kunststudentstipend
BKH kunststudentstipend skal være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunstfag
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Avdeling for kunst
Kunstakademiet i Trondheim, Fakultetet for arkitektur og billedkunst, NTNU
Kunstakademiet i Tromsø, avdeling for samtidskunst
Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene.
Søknadsfrist: Bestemmes ved det enkelte utdanningssted.
BKH Kunststudenstipend er i 2016 kr. 35 000
 
Delegerte tildelinger
Delegerte tildelinger er en ordning som skal styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Kunstsentre som er tilsluttet Kunstsentrene i Norge kan søke om midler til egne stipend eller prosjektstøtteordninger. Tildelingene kan ikke inngå i sentrenes drift eller erstatte utstillingsvederlag.
Delegerte tildelinger er i 2016 inntil kr. 100 000 pr. kunstsenter.
 
 

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.