BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - kunstnerstipend for seniorkunstnere

 
Beskrivelse
Kunstnerstipend for seniorkunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere som i hovedsak har sitt virke i Norge.
 
Tildelingskriterier
Stipendiet tildeles på kunstfaglig grunnlag etter kunstneriske kriterier til kunst­nere som fyller 57 i det året vedkommende søker – eller er eldre – og som ikke er i GI-ordningen pr. 1.1. det året stipendiet tildeles.
 
Avgjørelse
Tildelingen av stipendiet avgjøres av Stipendko­miteen i Norske Billedkunst­nere. Ett stipend avgjøres av Stipendkomiteen for Norske Kunsthåndverkere. Stipendiet tildeles i den ordinære stipendbehandlingen, og en må fylle de krav til søknad og billeddokumentasjon som fast­settes for dette.
 
Størrelsen på stipendet
Fondsstyret avgjør årlig hvor mange stipend som skal utdeles og hvilken stør­relse det skal være på stipendiene.
 
Utbetaling
Stipendiet utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk så snart Hjelpefondet har fått melding om hvem som er tildelt stipend. Stipendiet innberettes til liknings­myndig­hetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.