BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Ad hoc-tilskudd

 
Beskrivelse
Ad hoc-tilskudd skal gi økonomisk hjelp til eldre kunstnere eller deres etterlatte som er i en vanskelig livssituasjon. Maksimumbeløp pr år er tilsvarende årlig beløp for Seniortilskudd. 
 
Hvem kan søke
Kunstnere som er kvalifisert for tilskudd til eldre kunstnere fra BKH, samt deres etterlatte, kan søke. Det foreligger veiledning og eget skjema for dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet. Dersom søker tidligere er dokumentert kvalifisert for slikt tilskudd, er det ikke nødvendig med ny vurdering. Det er ingen nedre aldersgrense for søknad fra etterlatte. 
 
Kriterier
  • Akutte økonomiske vanskeligheter som følge av uforutsette og ikke påregnelige hendelser, i en avgrenset periode. 
  • Ekstraordinær nødvendig tannbehandling.

Ad hoc-tilskudd ytes normalt ikke til

  • faste og påregnelige kostnader (husleie, strøm, livsopphold etc.)
  • yrkesrelaterte kostnader (atelierleie, materiell, innramming etc.)

Søknad
Søknad skal inneholde beskrivelse av situasjon og søknadsbeløp, og vedlegges dokumentasjon som bekrefter forholdet. For søknad om tilskudd til tannbehandling må redegjørelse og prisoverslag fra behandlende tannlege vedlegges. Det ytes normalt ikke tilskudd til behandling som allerede er utført. 

 
Søknadsbehandling
Søknader til Ad hoc-tilskudd behandles av fondsstyret på første styremøte etter at søknaden er mottatt. Unntak er søknader om tilskudd til tannbehandling, som kan behandles administrativt. 
 

Elisabeth Haarr
 Elisabeth Haarr, "Syria-forheng" (2013). © Elisabeth Haarr / BONO. Foto: Elisabeth Haarr. Vinner av Ulrik Hendriksens Ærespris 2000.