BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Kunstomsetning i Norge

Opplysninger som følger av innbetalingene av kunstavgift gir mulighet til utarbeidelse av tabeller og sammenstillinger som kan speile utviklingen innenfor aspekter av kunstomsetningen i Norge.

Når det gjelder beregning av samlet kunstomsetning, må det presiseres at det er faktisk innbetalt avgift som danner grunnlaget for beregningene. Omsetning av verk med salgspris under 2 000 NOK er ikke avgiftsbelagt, og det foreligger ikke noe samlet beregningsgrunnlag for slike salg. Underrapportering og manglende avgiftsinnbetaling forekommer også. Reelle tall for samlet norsk kunstomsetning må derfor antas å ligge noe høyere enn det som kan stipuleres fra avgiftsinnbetalingene. 

Kunstomsetning utvikling 2007 2015

Flere tall og sammenstillinger kan fås ved henvendelse til BKH. Det gis ikke opplysninger om enkeltforetak. Følgerettssvederlag* inngår i statistikkgrunnlaget. 

* Opphavsrettshjemlet vederlag (avgift) på 5 % som innkreves ved annenhåndsomsetning av verk med pris over 3000 €, i stedet for kunstavgift.