BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Priser og ærespriser

 
Høstutstillingsprisen - BKHs kunstpris
Høstutstillingsprisen tildeles en kunstner som deltar på Høstutstillingen (Statens Kunstutstilling) med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av Høstutstillingen.
Høstutstillingsprisen er i 2019 kr. 150 000.
 
Kunsthåndverkprisen fra BKH
Kunsthåndverkprisen tildeles en kunstner som deltar på utstillingen Kunsthåndverk med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av utstillingen Kunsthåndverk.
Kunsthåndverkprisen er i 2019 kr. 150 000.
 
Fotokunstprisen fra BKH
Fotokunstprisen går til en kunstner som deltar på Vårutstillingen med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av Vårutstillingen.
Fotokunstprisen er i 2019 kr. 150 000.
 
Ulrik Hendriksens Ærespris
Ulrik Hendriksens Ærespris er en ærespris til minne om billedkunstner Ulrik Hendriksen (1891-1960). Hendriksen sto for en betydelig politisk innsats for kunstnerne i Norge, spesielt i forbindelse med innføringen av lov om avgift på omsetning av billedkunst i 1948 og opprettelsen av Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Prisen skal tildeles en billedkunstner, kunsthåndverker eller kunstfotograf som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for billedkunst og billedkunstnere i Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstnerorganisasjonene og/eller som en følge av pedagogisk eller annen virksomhet av betydning for utviklingen av norsk billedkunst. Prismottaker avgjøres av styret i BKH, og tildeles under en egen festmiddag. Det utdeles som hovedregel ett stipend pr år.
Ulrik Hendriksen Ærespris er i 2019 kr. 150 000.
 
John Savio-prisen
John Savio-prisen har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens kunstnerskap/arbeid.
Prisen kan deles ut enten:
  • til en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, ved prosjekt(er) som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlede kunstnerskap,
eller:
  • til en person som har gjort en spesielt bemerkelsesverdig innsats til fremme av kunst med rot i samisk kultur i Norge. 
Prisen deles ut hvert 2. år, og prisvinneren utpekes av en egen jury. Prisvinnerens kunstnerskap/arbeid til fremme av samisk kunst søkes i tillegg presentert offentlig på en egnet måte i løpet av året som følger. Prisutdelingen skjer ved en offentlig seremoni i regi av Nordnorsk Kunstmuseum. John Savio-prisen ble delt ut for første gang i 2015.

13 passero 1

Aurora Passero, "Fan Their Hearts, Inflame Them More" (2011). © Aurora Passero / BONO. Foto: Kristine Jakobsen. Vinner av Høstutstillingsprisen 2011.