BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Ulrik Hendriksens Ærespris

 
Formål
Ulrik Hendriksens Ærespris har som formål å ære og hedre Ulrik Hendriksen for hans innsats i forbindelse med lov av 4.november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Tildelingskriterier
Prisen skal tildeles en billedkunstner, kunsthåndverker eller kunstfotograf som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for billedkunst og billedkunstnere i Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstnerorganisasjonene og/eller som en følge av pedagogisk eller annen virksomhet av betydning for utviklingen av norsk billedkunst. Det utdeles som hovedregel én ærespris hvert år.

Innstilling
BKHs styre ber om forslag på minst 2 kandidater fra hver av organisasjonene NBK, NK og FFF, i prioritert rekkefølge. Forslagene skal være begrunnet.

Avgjørelse
Hvem som tildeles årets ærespris, avgjøres av BKHs styre på fritt grunnlag.

Størrelsen på stipendiet
BKHs styre avgjør årlig hvilken størrelse det skal være på æresprisen.

Utbetaling
Tildelingen av æresprisen skal foregå ved en festmiddag i Ulrik Hendriksens ånd.

13 passero 1

Aurora Passero, "Fan Their Hearts, Inflame Them More" (2011). © Aurora Passero / BONO. Foto: Kristine Jakobsen. Vinner av Høstutstillingsprisen 2011.