BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - Høstutstillingsprisen (BKHs kunstpris)

 
Formål
Kunstprisen har til formål å synliggjøre Høstutstillingens betydning for norsk samtidskunst.
 
Tildelingskriterier
Prisen skal gå til en kunstner som deltar på Høstutstillingen (Statens kunstutstilling) med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere.
 
Avgjørelse
En jury bestående av leder for Den Nasjonale Jury, en representant oppnevnt av Kunstseksjonen i Kritikerlaget og en representant for styret i BKH (billedkunstner) står for utvelgelse av prismottaker. Tildelingen skal skje for et verk kunstneren deltar med på utstillingen. Kunstnerens øvrige bidrag til billedkunstfeltet skal ikke tillegges vekt. Juryen skal begrunne sin tildeling med henvisning til de kvaliteter som ligger i det verk som utløser prisen, både i verket selv og i forhold til utstillingen som helhet.
Protokoll fra utvelgelsen oversendes BKH. Protokollen skal inneholde opplysninger om prismottakerens navn, adresse, personnummer og skattekommune og skal være undertegnet kunstprisjuryen. Norske Billedkunstnere er ansvarlig økonomisk og administrativt når det gjelder tildelingen av prisen. Prisen utløser ingen økonomiske forpliktelser for fondet utover prispengene.
 
Størrelsen på prisen
Fondsstyret avgjør årlig størrelsen på prisen.
 
Utdeling
Prisen utdeles ved åpningen av Høstutstillingen. Det skal ved utdelingen og annen omtale av prisen klart fremkomme at BKH finansierer prisen. Prisen utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk. Prisen innberettes til likningsmyndighetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.

13 passero 1

Aurora Passero, "Fan Their Hearts, Inflame Them More" (2011). © Aurora Passero / BONO. Foto: Kristine Jakobsen. Vinner av Høstutstillingsprisen 2011.