BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Hvorfor har vi kunstavgift?

 
Kunstavgiften er en offentlig avgift hjemlet i lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst mm. Avgiften kreves inn av Bildende Kunstneres Hjelpefond og midlene går i sin helhet til finansiering av ny kunstproduksjon gjennom stipend og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter.