BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Hva sier loven?

 
Kunstavgiftsloven er fundamentet for BKHs virksomhet og utgangspunktet for å fastslå om det foreligger avgiftsplikt. BKH har lang erfaring med lovverket for kunstavgift, og innarbeidet praksis for en rekke situasjoner som kan by på tolkningsproblemer. I tilfeller hvor det oppstår tvil om avgiftsplikten eller avgrensningsproblematikk, anbefaler vi alltid å først kontakte BKH angående hva som kan være en rimelig tolkning i henhold til tidligere praksis og eventuelle rettsavgjørelser.