BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er det avgift på glass, keramikk, foto, mm.?

 
Kunsthåndverk, foto og glasskunst er også avgiftsbelagt, når verket er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med kunstnerens samtykke. Det kreves ikke at kunstneren selv har fremstilt hvert enkelt eksemplar, men at de er utført i et såpass begrenset antall at den aktuelle verkstypen normalt nummereres, signeres eller autoriseres av kunstneren på annen måte. Det forutsettes at kravet til kunstnerens autorisering tilpasses gjeldende praksis for den enkelte verkstype.
 
Lovens spesifisering av hvilke verk som er avgiftspliktig er ikke uttømmende. I tillegg til de eksempler som loven gir, omfatter loven også nye verkstyper som utvikles innenfor praksis i det aktuelle kunstfeltet. Kulturdepartementet avgjør i siste instans hvilke verk som faller inn under avgiftsplikten.