BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er det avgift på amatørkunst?

 
Kunstavgiftsloven skiller ikke mellom amatør- og profesjonell kunst, og det gjøres ingen kvalitetsmessige vurderinger av kunsten med hensyn til avgiftsplikt. Men verket skal ha såkalt "verkshøyde" (samme krav som for opphavsrettslig vern etter åndsverksloven) for å utløse avgift. Dette kravet er ikke strengt, og omhandler ikke kvalitet men "kunstnerisk selvstendighet". I praksis vil de aller fleste kunstverk som omsettes for over kr. 2 000 falle innenfor verkshøyde-definisjonen.
 
Amatørkunstnere som selger sine verk til en pris som utløser avgift, må forholde seg til tilsvarende salgsforhold som profesjonelle aktører i kunstmarkedet.