BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er det avgift på verk laget av kunstnere fra andre land?

 
Ja. Det spiller ingen rolle hvor opphavsmannen til verket kommer fra, om vedkommende bor i Norge eller ikke, og heller ikke om opphavsmannen er levende eller død. Dersom verket blir omsatt i Norge, er omsetningen avgiftspliktig.
 
For enkelte verk som omsettes i annen hånd, vil avgiften bestå av følgerettspliktig vederlag. Det betyr at det er kunstneren selv eller kunstnerens arvinger som skal ha utbetalt avgiften i form av vederlag. Dette er årsaken til at det må leveres verkspesifiserte lister for videresalg sammen med omsetningsoppgaven, slik at BONO har grunnlag for korrekte utbetalinger til rettighetshaverne. BONO har gjensidighetsavtaler med en rekke land, noe som også sikrer at norske kunstnere får sine vederlag ved videresalg i disse landene.