BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er det avgift på kunst som kjøpes av personer fra andre land?

 
Så lenge verket omsettes i Norge, er salget avgiftspliktig. Det er uten betydning for avgiftsplikten om kjøper senere tar kunsten med ut av landet.