BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Er det avgift på kjøp direkte fra kunstneren?

 
Kunstneres salg fra eget atelier er avgiftspliktig dersom omsetningen kan regnes som offentlig. Salg til enkeltpersoner som oppsøker kunstneren privat eller i verkstedet er ikke avgiftsbelagt. Men dersom kunstneren kunngjør at atelieret er åpent for flere, inviterer til salgsutstilling o.l. regnes omsetningen som offentlig og avgiftsplikt utløses.
 
Det er også verdt å merke seg at det er avgiftsplikt for kjøp direkte fra kunstneren når arbeidet er et utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk eller et konkurranseutkast. I slike tilfeller er det kjøperen som er ansvarlig for innbetaling av avgiften, som beregnes av kontraktfestet godtgjørelse til kunstneren. Det samme gjelder kjøp med sikte på offentlig visning i gallerier og museer, unntatt når museet ikke driver ervervsmessig og er åpent for publikum, samt at det ikke deltar en mellommann/formidler.