BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Hva er offentlig omsetning?

 
Som offentlig omsetning regnes:
- omsetning i gallerier, hos kunsthandlere og i forretninger
- omsetning på gater og torg, på loppemarkeder og festivaler
- salg direkte fra kunstners atelier når allment publikum inviteres inn (åpent atelier/eget galleri.)
- salg mellom privatpersoner når en profesjonell formidler eller agent deltar
- salg på internett (annonsering på f.eks. finn.no, egne og andre salgsportaler på internett)
- salg via kommisjon
- utsmykningsoppdrag, konkurranseutkast, bestillingsverk. Avgiften beregnes av total kontraktfestet godtgjørelse til kunstner, alle utgifter inkludert.
 
Det er ikke et krav at omsetningen er knyttet til en virksomhet eller et foretak. Dersom salget skyldes annonsering, oppslag, invitasjon o.l. eller på annen måte er et tilbud til flere, regnes dette for offentlig omsetning uavhengig av om selger er kunsthandler, formidler eller privatperson.
 
Museer, samlinger, gallerier o.l. som kjøper til sine samlinger skal betale avgift. Unntak gjelder museer som er åpne for publikum og ikke driver ervervsmessig, når de handler av private eller direkte fra kunstner, og uten mellommann/formidler.