BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Foretas det kontroll?

 
Fondet foretar hvert år stikkprøvekontroll av et utvalg avgiftspliktige. Kontrollen består normalt i at det innhentes utvidete opplysninger om avgiftspliktig omsetning. Opplysningene må bekreftes av foretakets revisor eller tilsvarende. Kontrollen kan utvides til bokettersyn dersom dette anses nødvendig for å sikre korrekt rapportering og innbetaling av kunstavgift.