BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Styre og administrasjon

Fondets styre oppnevnes av Kulturdepartementet for fire år av gangen. For perioden 1. april 2019 til 31. desember 2022 har departementet oppnevnt følgende styre:
 
Harald Irgens-Jensen, leder
Vara: Ida Otterstad
 
Sissel Ree Schjønsby
Vara: Svein Korshamn
 
Jorunn Steffensen
Vara: Sigfrid Hernes
 
Nils Eger
Vara: Per Formo
 
Marte Aas
Vara: Anne Thomassen 
 
Administrasjon:
Hege Imerslund, direktør
Marius Meli, kommunikasjonsrådgiver 
Ellen Marie Rødland Haga, konsulent