BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Styre og administrasjon

Fondets styre oppnevnes av Kulturdepartementet for fire år av gangen. For perioden 01. januar 2015 til 31. desember 2018 har departementet oppnevnt følgende styre:
 
Sissel Knutsen Hegdal, leder
Vara: Trine Mauritz
 
Petter Snare, nestleder
Vara: Elise Storsveen
 
Jorunn Steffensen
Vara: Sigfrid Hernes
 
Arne Nøst
Vara: Hilde Rognskog
 
Sissel Ree Schjønsby
Vara: Svein Korshamn
 
Administrasjon:
Hege Imerslund, direktør
Marius Meli, kommunikasjonsrådgiver 
Ellen Marie Rødland Haga, konsulent