BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Vitaliste for Ulrik A.Hendriksen

1891 Født i Faaborg på Fyn, Danmark. Sønn av snekkermester Hendrik Asmus Hendriksen og Adolphine Augusta Emilie Weiglin

1909 Malersvend Ulrik Hendriksen får medalje for svenneprøve. Elev av Karl K

1909-11 Går på kunstakademiet i Berlin, studerer bl.a restaureringsteknikk. Treffer norske Astri Pauline Skalerud

1911 Får sønnen Arne (som senere blir operasanger)

1914 Flytter til Norge, studieopphold i Italia i restaureringsarbeid

1915-16 Assistent for Emanuel Vigeland

1917 Får sønnen Egil (Weiglin-  som senere blir billedkunstner)

1919 Debuterer på Høstutstillignen (deltar der også i 1922, 23, 24, 25 og 29)

1921 Med på å stifte UKS

1922 Deltar på UKS’ mønstring hos Blomquist

1924 Får statens kunstnerstipendium (også i 1926 og 1934)

1924-30 Formann i UKS’ fondskomité

1924 Får stemmerett til BKS

1925 Står æresvakt ved Christian Kroghs båre i Nasjonalgalleriet

1925 Separatutstilling i Trondhjems kunstforening

1928 Stiller ut på den Frie i København sammen med norske kolleger

1930 Separatutstilling hos Blomqvist

1930 Ansatt som kommunal fargekonsulent, særlig for Oslo-skolene

1931 Varamann for BKS i to perioder 1931-33, 34-36

1931-42, 1945-57 Medlem av Tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, er med på å få Oslo kommune og staten til ekstrabevilgning på 200 000 kroner til Kunstnernes Hus

1932 Æresmedlem av UKS

1934-39 Medlem av billedkunstnernes forndkomité

1935-37 Medlem av Den faste Jury

1937-39 Styremedlem i BKS

1937-40-46 Medlem Åndsverklovens sakkyndige råd

1939-52 Medlem Houens fond for artistisk dekorativt maleri

1940-42 Formann i BKS

1941 Nestformann i Norges Kunstnerråd

1945-52 Formann i BKS

1947 Formann i arbeidskomiteen for Den offisielle norske kunstutstilling i København

1948-1960 Forretningsfører i Bildende Kunstneres Hjelpefond

1950-52 Formann Norges Kunstnerråd

1952 Laget stor fotopresentasjon av «Norges dekorative malerkunst gjennom 1000 år»

1952 Studieopphold i Italia «virket berikende på hans palett»

1952-54 Medlem av Den faste Jury

1954-57 Styremedlem BKS

1960 24.1 Død

 

Ordner og medaljer:

Kongens fortjenestemedalje i gull

St. Olavsorden, ridder av 1. klasse

St. Hallvardsmedaljen

Kommandør av Finlands Lejon Orden

Storridder av Islands Falkeorden

Ridder av Dannebrog

Ridder av Nordstjerneordenen