Årets stipendmottakere

BKH kunstnerstipend og BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere tildeles på kunstfaglig grunnlag, og er tildelt gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer. Vi gratulerer årets stipendmottakere!

BKH Kunstnerstipend for seniorkunstnere fra 57 år (kr. 125 000)

 • Elin Drougge
 • Arild Yttri
 • Tommy Olsen
 • Andreas Soma Selvikvåg
 • Ingvar Gundersen
 • Heidi Øiseth
 • Terje Roalkvam
 • Odd Marakatt Sivertsen
 • Inger Johanne Nygren
 • Marianne Mannsåker
 • Elsebet Rahlff
 • Snøfrid Hunsbedt Eiene
 • Bjørn Arne Krogstad
 • Ragnhild Løkke
 • Ragnhild Monsen
 • Ulf Nilsen
 • Vera Wyller
 • Solveig Ovanger

BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier) (kr. 276 000)

 • Sjur Eide Aas
 • Hai Nguyen Dinh
 • Georg Oskar Giannakoudakis
 • Setsuke Kurioka Rohde
 • Klara Sofie Ludvigsen
 • Heidi Marie Wien
 • Jessica Warboys
 • Christina Bruland
 • Anne Marthe Dyvi
 • Lars Kolstad Brekke
 • Kine Lillestrøm
 • Tora Dalseng
 • Prema Bishnoi
 • Wenche Gulbrandsen
 • Kim Kvello
 • Line Anda Dalmar
 • Christer Glein
 • Nina Skatsbø
 • Karen Kvitu Lidal
 • Kalle Grude
 • Turid Kvålsvoll
 • Gerd Wevling Matre