Tilskudd til fremme av norsk kunst: Søknadsfrist 18. november
Kunsthåndverkprisen 2021 til Ingunn Milly Hansen
Høstutstillingsprisen 2021 til Einar Grinde
Velkommen til utdeling av John Savioprisen 2021
Sommerferie frem til 2. august 2021
Fotokunstprisen 2021 fra BKH tildeles Jenny Rydhagen
John Savio-bálkkašupmi/John Savio-prisen 2021 tildeles Keviselie (Hans Ragnar Mathisen)
Kunstavgift for kunstnere
Gjenåpning av Tilskudd til fremme av norsk kunst
Årets stipendmottakere
John Savio-prisen 2021 - Forslag til kandidater
BKH gjenåpner kansellerte ordninger i 2021
Ny øvre inntektsgrense for Seniortilskudd
Reduserte tildelinger fra BKH 2020 som følge av Korona
Fotokunstprisen 2020 til Yamile Calderón og Edward Cunniffe
Velkommen til vår nye hjemmeside!
Kunsthåndverkprisen 2019 går til Frantzsen&Mjanger
Else Marie Hagen mottar Høstutstillingsprisen 2019
John Savio-prisen 2019 tildeles Aage Gaup
Fotokunstprisen 2019 tildeles Synnøve Sizou G. Wetten
Ulrik Hendriksens Ærespris 2019 tildeles Olav Starheim
Forslag til John Savio-prisen 2019