Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Anna Ihle mottar Høstutstillingsprisen 2023

Anna Ihle, Pauser av spytt og melk, kropper av vann (2022) Foto: Vegard Kleven/Høstutstillingen

Vinnerverket er rått, det lukter av spon, svette, eikestøv og morsmelk. Sjiraffen Sophies ben gjemmer seg under sponen og speiles i de store treskulpturene som fyller hele direksjonsrommet, utformet med motorsag og andre verktøy som har satt grove spor i treet, både lekent, kraftfullt og kroppslig. (fra juryens begrunnelse)

Årets mottaker av Høstutstillingsprisen fra BKH er Anna Ihle for verket «Pauser av spytt og melk, kropper av vann».

Høstutstillingsprisen er på kr 200 000 og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Prisen, som i år deles ut for 20. gang, går til kunstneren som deltar på Høstutstillingen med det verket som prisjuryen anser som mest betydningsfullt.

Juryen har i år bestått av kunstner og leder for den nasjonale jury, Marius Moldvær, kunsthistoriker og kritiker Renate Rivedal og billedkunstner Stefan Schröder.

Kunstverket «Pauser av spytt og melk, kropper av vann» er en installasjon bestående av treskulpturene i eik er hentet fra føttene til en babybiteleke, en gummisjiraff, som også finnes i installasjonen. Det beskrives av juryen som «et fysisk verk som tar hele rommet i dobbel forstand. Temaet er knyttet til den spesifikke livssituasjonen kunstneren befant seg i, som småbarnsmor til en 3 måneder gammel baby, der alt arbeidet med skulpturene ble gjort i pausene mellom amming, og de andre realitetene som situasjonen førte med seg: Hvem er sliten, hvem er sulten, og når skal vi være sammen. Det er kort vei mellom livet og selve verket, men om vi løfter øynene så omhandler verket like mye morsrollen, kvinnekampen, kunstnerrollen og kvinnehelse.»

Videre peker juryen på hvordan «kunstneren viser et skapende menneske i dobbel forstand, kunstner og mor, men også hvordan arbeidet kan struktureres på en annen måte enn samfunnet, og samfunnsrollen, forventer og ønsker, en arbeidsstruktur som styres av kroppsfunksjonene og behovet for både omsorg, arbeid og hvile.»

Anna Ihle kommenterer arbeidsprosessen og prismottakelsen slik: – Nå kjenner jeg på en stor takknemlighet for denne prisen, jeg er så glad for at akkurat dette verket får denne oppmerksomheten. Jeg hadde fått flere advarsler mot å få barn som kunstner, og «Pauser av…» var det første arbeidet jeg laget som mor. Arbeidet med installasjonen skjedde, ikke på tross av min nye rolle, men på grunn av den.
- Gjennomføringen av dette arbeidet forutsatte støtte. Støtte fra venner, familie, kollegaer, og ikke minst - institusjoner som har plass til kunstnere som også er foreldre. Det er ikke gratis å lage kunst. Og ulike livssituasjoner fordrer ulik støtte. Denne utmerkelsen er ikke bare en ære, den muliggjør nye ideer jeg lengter etter å gjennomføre- som nå kan bli virkelighet på grunn av støtten som Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond er.


BKHs direktør Hege Imerslund er glad for at juryen har valgt et verk som på en poetisk men likevel høyst fysisk og sansbar måte utforsker en hverdagslig men fundamental problemstilling i mange kvinners liv:
Måten verket peker på en mer organisk og kroppslig forankret tilnærming, kan inspirere oss alle i møte med våre viktigste livsoppgaver.


«Pauser av spytt og melk, kropper av vann» av Anna Ihle kan sees på Høstutstillingen 2023/Statens 136. kunstutstilling 9. september - 15. oktober på Kunstnernes Hus.