Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Per Formo tildeles Ulrik Hendriksens Ærespris 2024

Per Formo
(Foto: Dag Arve Forbergskog)

– Med sitt store engasjement og handlekraft er Per Formo en høyt verdsatt ressursperson for samarbeid mellom kunstnere og for kunstneres rettigheter. I tillegg til å være en sentral aktør i utviklingen av Lademoen kunstnerverksteder i Trondheim, har han vært en dedikert pådriver for en rekke publikumsrettede prosjekter, som Generator, Lademoen Art Nomads og visningsrommene BABEL og Trans-art, som har styrket kunstmiljøet og gitt rom for nye krefter.

fra juryens begrunnelse

Ulrikprisen tildeles kunstnere som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for kunstnere og kunstfeltet i Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstner-organisasjonene eller ved pedagogisk eller annen virksomhet av betydning for utviklingen av det visuelle kunstfeltet. Prisen er på 250.000 kroner.

Per Formo er en forbilledlig prisvinner. Han er en tydelig og drivende kraft innenfor kunstnerpolitikken og det faglige diskusjonsrommet, en organisator og initiativtaker med fokus på fellesskapsløsninger. Formo er også en formidler av verdier som hegner om faglig samarbeid, lokalt engasjement og tilgjengeliggjøring av kunst.

Gjennom sin deltakelse i etablering og utvikling av Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) har Formo i over tre tiår vært sentral i en målrettet kunstnerstyrt bevegelse for å bygge en sterk, mangfoldig og utadrettet kunstfaglig plattform i Trondheim. I forlengelsen av dette arbeidet kommer også prosjekter som BABEL visningsrom for kunst, som har fungert som utstillingsvindu for LKVs ambisiøse recidency-program.

I nominasjonen fra Norske Billedkunstnere vektlegges Formos bidrag til kunstnernes organisasjonsarbeid og hans innsats i det kunstpolitiske feltet, så vel som hans drivkraft knyttet til publikumsrettet arbeid. Samtidig fremheves hans åpenhjertige innstilling, raushet og velvilje overfor kollegaer, samarbeidspartnere og publikum, som kjerneverdier som definerer ham og arbeidet han nå anerkjennes for med tildeling av Ulrikprisen.

Om tildelingen uttaler Per Formo:

«Gjennom 33 år har jeg vært involvert som billedkunstner i diverse styrer, komiteer og juryer innenfor det velorganiserte norske kunstfeltet, nasjonalt og regionalt. Spesielt har jeg brukt mye tid sammen med kolleger på utviklingen av Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim. Noen må jo gjøre dette arbeidet, og det er viktig at det er kunstnerne selv som gjør det.

Ettersom dette tillitsbaserte arbeidet vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet, er det svært gledelig å plutselig få en utmerkelse som viser at noen har sett og verdsatt det man har gjort. Jeg er selvfølgelig svært overrasket, glad og takknemlig for denne anerkjennelsen, og jeg er både ydmyk og stolt over å stå på listen over mottakere av Ulrik Hendriksens Ærespris.»

Per Formo var nylig aktuell med utstillingen Oppfinnelser / Oppdagelser ved Galleri Hans i Ørland Kultursenter, og sitter i redaksjonen for den kommende boken for Lademoen Kunstnerverksteders 30-års jubileum.

Ulrik Hendriksens Ærespris hedrer minnet om billedkunstneren Ulrik Hendriksen (1891-1960). Hendriksen sto for en betydelig politisk innsats for kunstnerne i Norge, spesielt i forbindelse med innføringen av kunstavgiftsloven i 1948 og opprettelsen av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Mottaker av Ulrikprisen utpekes av BKHs styre, etter forslag fra kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) krever inn kunstavgiften ved all offentlig omsetning av kunst i Norge. Avgiftsmidlene går i sin helhet til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.