Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Ny øvre inntektsgrense for Aktivitets- og Seniortilskudd

Aktivitets- og Seniortilskudd er BKHs løpende tilskuddsordninger, som skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 57 år.

Tilskuddene er behovsprøvd, og har en øvre inntektsgrense som oppjusteres årlig. Ny inntektsgrense for Aktivitetstilskudd er kr. 323 100, ny inntektsgrense for Seniortilskudd er kr. 261 500.For Aktivitetstilskudd tilsvarer inntektsgrensen median alminnelig inntekt som publiseres av SSB hvert år. Den samme hovedposten fra skatteoppgjøret brukes på inntektsgrensen for Seniortilskudd, men her med aldersvariabel 67 år eller eldre. Inntektsgrensene ble oppdatert i desember 2023 og blir justert når nye tall foreligger.

Lurer du på hvordan vi sjekker om du er innenfor inntektsgrensen?
Når du sender inn søknad til Aktivitets- eller Seniortilskudd blir du bedt om å vedlegge første side av siste ferdigstilte skatteoppgjør, hvor vi ser på posten Alminnelig inntekt.

Skatteoppgjøret er et eget dokument med nøkkeltall fra likningen, som er tilgjengelig når skattemeldingen din er godtatt. Skatteoppgjøret kan hentes i altinn.no og lagres som PDF-fil. Du kan også få skatteoppgjøret tilsendt i posten ved henvendelse til Skatteetaten.