Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Else Marie Hagen mottar Høstutstillingsprisen 2019

The average of four boys and their shadows 2018
C-print, diasec montert i glass.
Foto: Else Marie Hagen

Verkene The average of four boys and their shadows (2018) og The opposite directions of one single girl (2018) er fotografier montert i glass. Verkenes utgangspunkt og kunstnerens interesse ligger i et skjema som er utarbeidet for å fange opp atferdsavvik hos barn og ungdom. Skjemaet fylles ut av foresatte og er basert på et system hvor atferden rangeres i forhold til det man selv oppfatter som et gjennomsnitt. Med dette skjemaet som et konkret utgangspunkt, har kunstneren undersøkt begreper som normalitet og avvik, autoritet og innordning, individ og system.

I juryens begrunnelse blir det lagt vekt på hvordan verkene tematiserer normalitet og utenforskap. Spørsmålene som melder seg er hvem som må tilpasse seg hvem i dagens samfunn? Hvem har kontroll over kroppen din? Hvem er egentlig i konflikt med hverandre - og hvorfor? Videre lyder juryens begrunnelse: "Med tanke på hvor vi befinner oss her i dag, altså i kunstens rom, fremstår det betimelig å stille disse spørsmålene. Kunstnere er vant til et valgt utenforskap. Ulikt de fleste andre grupper i samfunnet søker de ofte en vei ut av det hele. Bort fra gjengs norm, konformitet og sosial kontroll – avvisningen av det normale er normalen. Mange kunstnere har problemer med skolen og institusjonen. Den originalitet og eksperimenteringsvilje de senere vil bli hyllet for, blir ofte slått ned på i en tidligere fase av livet."

Om utstillingen kommenterer Hagen:
– Jeg er glad for å vise disse arbeidene nettopp på Høstutstillingen. Mens de fleste utstillinger er kuraterte, holder Høstutstillingen fast på åpen innsending. Den er anti-hierarkisk, og vi trenger den.

Høstutstillingsprisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Prisjuryen har bestått av Marte Aas fra Høstutstillingsjuryen, Emil Finnerud fra Kritikerlaget og Nils Eger fra BKHs styre.

– Det er gledelig at prisen går til et verk som tar opp aktuelle spørsmål som utenforskap og normalitet. Else Marie Hagen gjør det på en spørrende og åpen måte, og med en sterk estetisk egenart, kommenterer direktør Hege Imerslund ved Bildende Kunstneres Hjelpefond. – Verkene tematiserer vårt forhold til de unge, og ansporer til omtanke, empati og toleranse.

Else Marie Hagen
Else Marie Hagen (f. 1963 i Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Kunstnernes Hus, Vigelandmuseet, Galleri K (Oslo) og Kunstnerforbundet (Oslo). Hagen har også deltatt i gruppeutstillinger ved Museet for samtidskunst, Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Trondheim kunstmuseum og det tidligere Stenersenmuseet (Oslo). Hun er representert i offentlige samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Preus museum, Bergen Kunstmuseum (KODE), Stavanger kunstmuseum (MUST) og Nordnorsk Kunstmuseum.

Bildende Kunstneres Hjelpefond
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. BKH deler også ut fem større kunstpriser.

The average of four boys and their shadows og The opposite directions of one single girl av Else Marie Hagen kan sees på Statens 132. Høstutstilling på Kunstnernes hus i perioden 7 september til 13. oktober.