Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Nina Malterud mottar Ulrik Hendriksens Ærespris 2022

Fat, 1989, Ø 47cm, Leirgods, begitning, glasur
(Foto: Halvard Haugerud)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har med stor glede valgt å tildele Ulrik Hendriksens Ærespris 2022 til Nina Malterud. Prisen tildeles en billedkunstner, kunsthåndverker eller kunstfotograf som har gjort en spesielt fortjenstfull og uegennyttig innsats til beste for kunstnere og det visuelle kunstfeltet i Norge.
Prisen er i år på 250 000 kroner.

«Uredd og klartenkt har Nina Malterud mestret den skapende balansen mellom institusjonalisering og frihet, kvalitetskrav og konfrontasjoner, og bidratt til en betydningsfull utvikling av måten vi underviser i, forsker på og snakker om visuell kunst.»
-
Norske Kunsthåndverkere

Med en omfattende karriére som nyskapende og anerkjent kunsthåndverker fremstår Nina Malterud som en av landets fremste kunstnere og samtidskeramikere. Samtidig har hun vært en toneangivende og tydelig figur i arbeidet med kunstnerisk forskning i Norge, såvel som en pionér og arbeidsjern i det kunstneriske organisasjonslivet.

Nina Malterud
(Foto: Elisa Helland-Hansen)

I sin tid som professor og rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen var hun sentral i opprettelsen av stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og iverksatte betydelige endringer i utdanningsløpene, blant annet gjennom implementeringen av Kvalitetsreformen. I dette arbeidet holdt hun fokus på kunstfaglige premisser og strukturer som underbygget åpne, nyskapende og utfordrende arbeidsprosesser og som fremmet tverrfaglig utveksling mellom utdanningene.

Videre har Nina Malterud framstått som en ressurs i Norske Kunsthåndverkeres (NK) styrer, verv og uformelle fora tilbake til organisasjonens stiftelse i 1975 – senest som styreleder i NKs fondsstyre i perioden 2013–19. Hun var også initiativtaker til tidsskriftet Kunsthåndverk som startet opp i 1980, hvor hun deltok aktivt i redaksjonen i tiåret som fulgte. Styreleder Runa Vethal Stølen beskriver henne som «Norske Kunsthåndverkeres hukommelse, men også organisasjonens og medlemmenes aktive rådgiver. Malterud har vært en banebryter og premissleverandør innen norsk kunstutdanning og kunstfaglig diskurs.»

Om tildelingen av Ulrikprisen sier Nina Malterud:

– Å bli tildelt Ulrik Hendriksens Ærespris er en stor overraskelse og en stor glede. Jeg har gjennom årene kunnet bidra i prosesser som har vist seg å få betydning for feltet, både gjennom kunstutdanningen og fagorganisasjonen. Det vi har fått til, er utviklet i samarbeid. Stor takk til BKH og til de jeg har arbeidet sammen med!

Nina Malterud er aktuell med den retrospektive utstillingen «Materielle påstander» som åpner ved KODE - Kunstmuseene i Bergen 20. mai 2022.

________________________________________

Bildende Kunstneres Hjelpefond krever inn kunstavgiften ved all offentlig omsetning av kunst i Norge. Avgiftsmidlene går i sin helhet til BKH, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.
Les mer om BKH her.

Ulrik Hendriksens Ærespris hedrer minnet om billedkunstneren Ulrik Hendriksen (1891-1960). Hendriksen sto for en betydelig politisk innsats for kunstnerne i Norge, spesielt i forbindelse med innføringen av kunstavgiftsloven i 1948 og opprettelsen av Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Les mer om Ulrikprisen her.