Om Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over kr 2 000 pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge. For mer informasjon om Kunstavgiften og rapportering av salg, se kunstavgiften.no.

Fondet har siden starten gitt over 650 millioner kroner tilbake til kunstnerne. I 2018 ble det utbetalt over 30 millioner kroner i form av stipender, tilskudd og priser. Fondet er dermed en betydelig aktør og tilskuddspartner i kunstfeltet, og yter et viktig bidrag til et mangfoldig kunstliv og ny produksjon av kunst i Norge.

BKH yter stipend og andre individuelle tilskudd til kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsakelig har, eller har hatt, sitt hovedvirke i Norge, deres etterlatte og andre formål i samsvar med fondets vedtekter og gjeldende ordninger. Tilskudd tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. Som "kunstner" regnes utøvere innenfor det visuelle feltet, som profesjonelt og yrkesmessig produserer, eller har produsert, slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Tildelingene fra BKH går hovedsakelig til enkeltkunstnere som stipend og tilskudd etter søknad. BKH forvalter også Høstutstillingsprisen, Kunsthåndverkprisen og Fotokunstprisen, samt regionale tildelinger via kunstsentrene i Norge. I tillegg til disse deler BKH ut Ulrik Hendriksens Ærespris og John Savio-prisen.

Kontakt

Hege Imerslund
Direktør/​Executive Director
Marius Meli
Kommunikasjonsrådgiver/​Communications Advisor, Konsulent/​Consultant Kunstavgiften
Jørgen Craig Lello
Rådgiver/​Adviser
Christine Bratlie
Konsulent/​Consultant (vikar)
Ellen Marie Haga
Konsulent/​Consultant (i permisjon)

Styret

Fondets styre oppnevnes av Kulturdepartementet for fire år av gangen. For perioden 1. april 2019 til 31. desember 2022 har departementet oppnevnt følgende styre.

Harald Irgens-Jensen, styreleder
Ida Otterstad, vara

Sissel Ree Schjønsby
Svein Korshamn, vara

Jorunn Steffensen
Sigfrid Hernes, vara

Nils Eger
Per Formo, vara

Marte Aas
Anne Thomassen, vara

Vedtekter

Årsmeldinger

Kunstavgiften

Lov om kunstavgift pålegger alle som omsetter originaleksemplarer av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk å innkreve og betale en avgift på 5 % i tillegg til salgssummen. Det skal også betales avgift på utsmykningsoppdrag, konkurranseutkast og bestillingsverk. Avgiften skal betales uavhengig av kunstnerens nasjonalitet, så lenge verket omsettes i Norge. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk utført i et begrenset antall av kunstneren selv, eller med vedkommendes samtykke. Kunstverk med salgspris på 2 000 kr eller mindre er ikke avgiftspliktige.

All informasjon om innkreving og innbetaling av kunstavgift er samordnet på nettstedet kunstavgiften.no. På denne siden finner du også svar på de oftest stilte spørsmålene, avgiftskalkulator hvor du kan beregne avgiftssum og informasjon om fremgangsmåte for innbetaling.