Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Om Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over kr 2 000 pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge. For mer informasjon om Kunstavgiften og rapportering av salg, se kunstavgiften.no.

BKH fordelte totalt 46,2 millioner kroner gjennom stipend, tilskudd og kunstpriser i 2022. Fondet er dermed en betydelig aktør og tilskuddspartner i kunstfeltet, og yter et viktig bidrag til et mangfoldig kunstliv og ny produksjon av kunst i Norge.

BKH yter stipend og andre individuelle tilskudd til kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsakelig har, eller har hatt, sitt hovedvirke i Norge, deres etterlatte og andre formål i samsvar med fondets vedtekter og gjeldende ordninger. Tilskudd tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. Som "kunstner" regnes utøvere innenfor det visuelle feltet, som profesjonelt og yrkesmessig produserer, eller har produsert, slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Tildelingene fra BKH går hovedsakelig til enkeltkunstnere som stipend og tilskudd etter søknad. BKH forvalter også Høstutstillingsprisen, Kunsthåndverkprisen og Fotokunstprisen, samt regionale tildelinger via kunstsentrene i Norge. I tillegg til disse deler BKH ut Ulrik Hendriksens Ærespris og John Savio-prisen.

Kontakt

Styret

Fondets styre oppnevnes av Kulturdepartementet for fire år av gangen. For perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2026 har departementet oppnevnt følgende styre.

Sunniva Bragdø-Ellenes, styreleder
Ida Otterstad, vara

Marte Aas, nestleder
Sigfrid Hernes, vara

Lars Berntsen
Øyvind Ravna, vara

Nils Eger
Kjell I. Berge, vara

Anne Thomassen
Yamile Calderón, vara

Vedtekter

Årsmeldinger

Kunstavgiften

Lov om kunstavgift pålegger alle som omsetter originaleksemplarer av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk å innkreve og betale en avgift på 5 % i tillegg til salgssummen. Det skal også betales avgift på utsmykningsoppdrag, konkurranseutkast og bestillingsverk. Avgiften skal betales uavhengig av kunstnerens nasjonalitet, så lenge verket omsettes i Norge. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk utført i et begrenset antall av kunstneren selv, eller med vedkommendes samtykke. Kunstverk med salgspris på 2 000 kr eller mindre er ikke avgiftspliktige.

All informasjon om innkreving og innbetaling av kunstavgift er samordnet på nettstedet kunstavgiften.no. På denne siden finner du også svar på de oftest stilte spørsmålene, avgiftskalkulator hvor du kan beregne avgiftssum og informasjon om fremgangsmåte for innbetaling.