Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Kunstpriser

Bildende Kunstneres Hjelpefond deler årlig ut flere kunstpriser. Les mer om de ulike prisene nedenfor.

Ulrik Hendriksens Ærespris

Inger Blix Kvammen er mottaker av Ulrikprisen i 2023
(Foto: Mari Gjørv Berge)

Ulrik Hendriksens Ærespris er en ærespris til minne om billedkunstner Ulrik Hendriksen (1891-1960). Hendriksen sto for en betydelig politisk innsats for kunstnerne i Norge, spesielt i forbindelse med innføringen av lov om avgift på omsetning av billedkunst i 1948 og opprettelsen av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Prisen tildeles en billedkunstner, kunsthåndverker eller kunstfotograf som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for billedkunst og billedkunstnere i Norge. Prismottaker avgjøres av styret i BKH, og tildeles under en egen festmiddag. Ulrik Hendriksens ærespris er på kr 250 000.

John Savio-prisen

Ingunn Utsi mottar John Savio-prisen i 2023
(Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen)

John Savio-prisen er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk kunstmuseum. Prisen deles ut annethvert år og har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens arbeid.

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. Frist for innsending av forslag til prisvinnerkandidater er 31. mars i tildelingsåret. Prisvinneren utpekes av en egen jury og prisutdelingen skjer ved en offentlig seremoni i regi av Nordnorsk Kunstmuseum. John Savio-prisen ble delt ut for første gang i 2015.

John Savio-prisen er i 2023 kr 200 000.

Høstutstillingsprisen - BKHs kunstpris

Anna Ihle, Pauser av spytt og melk, kropper av vann (2022)
Høstutstillingsprisen 2023
(Foto: Vegard Kleven/Høstutstillingen)

Høstutstillingsprisen tildeles en kunstner som deltar på Høstutstillingen (Statens Kunstutstilling) med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av Høstutstillingen.

Høstutstillingsprisen er i 2023 kr 200 000.

Kunsthåndverkprisen fra BKH

Camilla Luihn, Det som blir igjen (2022)
Kunsthåndverksprisn 2022
(Foto: Elin Eike Worren)

Kunsthåndverkprisen tildeles en kunstner som deltar på Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av Årsutstillingen.

Kunsthåndverkprisen er i 2023 kr 200 000.

Fotokunstprisen fra BKH

Io Sivertsen, Voksesmerter, tanker om klimakrisen (2022)
Fotokunstprisen 2023
(Videostill)

Fotokunstprisen går til en kunstner som deltar på Vårutstillingen med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Prisvinneren avgjøres av en egen jury, og deles ut ved åpningen av Vårutstillingen.

Fotokunstprisen er i 2023 kr 200 000.