Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

John Savio-prisen 2021 - Forslag til kandidater

John Savio-prisen er på 150 000 kroner og deles i 2021 ut for fjerde gang. Prisen er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond, og deles ut i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum.

Prisen tildeles en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i det visuelle kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlete kunstnerskap. Nasjonalitet, bosted og organisasjonstilknytning er uten betydning, men en kunstner som mottar prisen skal hovedsakelig ha eller ha hatt sitt virke i Norge. Prisen kan også tildeles en person som har gjort en spesielt bemerkelsesverdig innsats til fremme av kunst med rot i samisk kultur i Norge.

John Savio-prisen er tidligere tildelt Geir Tore Holm, Britta Marakatt-Labba og Aage Gaup.

Prisutdelingen vil foregå på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Prisvinnerens kunstnerskap/arbeid søkes i tillegg presentert offentlig på en egnet måte i regi av museet.

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. Forslag må begrunnes.

Juryen består av Lise Dahl, Matti Aikio og Fred Ivar Utsi Klemetsen.

Forslag til kandidater sendes til: johnsavioprisen@kunstfond.no

Frist for innsending av forslag er 31. mars.

Bilde: John Savio, Same i festdrakt Foto: O. Væring