Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH: Søknadsfrist 1. februar 2024

Tegnerforbundet mottok Utviklings- og formidlingstilskudd i 2023 til oppgradering av belysning av kunst i visningsrom i salgsavdeling.
Foto: Tegnerforbundet

Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH skal gi tilskudd til tiltak som skaper økt interesse for det visuelle kunstfeltet, og stimulerer formidling og økt omsetning av kunst innenfor kunstavgiftens virkeområde. Søknader behandles av styret. 

Søknader som komme inn til søknadsfrist 1. februar 2024 vil bli behandlet på førskommende styremøte. Det søkes på eget søknadsskjema som sendes på e-post til bkh@kunstfond.no sammen med prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Merk at søknaden skal inneholde et kort sammendrag av søkers virksomhet og tiltak det søkes tilskudd til på maks 200 ord.

Hvilke tiltak kan motta tilskudd?

 • Forskning og dokumentasjon i tråd med ordningens formål
 • Prosjekter med fokus på kunstnere eller kunstpraksis av særlig allmenn eller kunsthistorisk interesse
 • Formidling og pedagogiske prosjekter
 • Utvikling av nye arenaer for visning, salg og formidling
 • Oppgradering av visningslokaler
 • Prosjekter innrettet mot nye publikumsgrupper
 • Prosjekter som stimulerer til økt omsetning av kunst
 • Det gis fortrinnsvis støtte til tiltak som omfatter flere kunstnere eller en gruppe

Hva gis det normalt ikke tilskudd til?

 • Løpende drift
 • Seminarer og konferanser
 • Kunstproduksjon
 • Kataloger
 • Utstillingsvirksomhet

Det er stor pågang for veiledning i dagene før fristen, så begynn søknaden i god tid i tilfelle behovet for teknisk hjelp eller annen veiledning skulle oppstå.

Det skal rapporteres for bruk av tildelte midler, med kort beskrivelse av gjennomføring samt prosjektregnskap hvor bruk av tildelte midler framkommer. Mottatt rapport er en forutsetning for senere tildeling av midler.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her.