Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Oppjusterte satser for tilskuddsordninger og stipender

Elisabeth Jarstø, Random Mutations, 2018
© Elisabeth Jarstø / BONO 2023

I 2023 oppjusteres satsene på flere av BKHs tilskuddsordninger. Totalt økes rammene for tildelinger med over 4 millioner kroner. Det er kunstavgiften som finansierer tilskuddene fra BKH, og de oppjusterte satsene er et resultat av økt omsetning av avgiftsbelagt kunst.

Aktivitetstilskudd vil bli oppjustert fra kr. 40 000 til kr. 50 000 pr år, og Seniortilskudd justeres fra kr. 30 000 til kr. 40 000 (fordelt på to halvårlige utbetalinger). Økningen gjelder fra og med neste utbetaling i mars.

I tillegg er maksimumssatser pr. tildeling oppjustert på følgende tilskuddsordninger: Ad hoc-tilskudd, Tilskudd til utstilling/monografi, Tilskudd til gjesteatelier og Delegerte tildelinger. Også satsene for de ulike stipendordningene er oppjusterte for året.

Se informasjon om hver enkelt tilskuddsordning for de nye satsene.

Endringene er gjeldende fra januar 2023.