Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Forslag til John Savio-prisen 2019

Same i festdrakt
John Savio
243 x 185 mm

Digitalt museum (Public domain)

John Savio-prisen er på 150 000 kroner og deles i 2019 ut for tredje gang. Prisen er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond, og deles ut i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum.

Prisen tildeles en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i det visuelle kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlete kunstnerskap. Nasjonalitet, bosted og organisasjonstilknytning er uten betydning, men en kunstner som mottar prisen skal hovedsakelig ha eller ha hatt sitt virke i Norge. Prisen kan også tildeles en person som har gjort en spesielt bemerkelsesverdig innsats til fremme av kunst med rot i samisk kultur i Norge.

John Savio-prisen er tidligere tildelt Geir Tore Holm og Britta Marakatt-Labba.

Prisutdelingen vil foregå på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Prisvinnerens kunstnerskap/arbeid søkes i tillegg presentert offentlig på en egnet måte i regi av museet.

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. Forslag må være begrunnet. Juryen består av Matti Aikio, Geir Tore Holm og Charis Gullickson. Forslag til kandidater sendes på e-post. Frist for innsending av forslag er 31. mars.