Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Velkommen til utdeling av John Savioprisen 2021

Portrett av Keviselie/ Hans Ragnar Mathisen
Foto: Tanya Busse / Tromsø Kunstforening, 2021

John Savioprisen 2021 tildeles Hans Ragnar Mathisen / Keviselie / Elle-Hánsa

Prisutdelingen finner sted i Romssa Dáiddasiida/Tromsø kunstforening (RDS/TKF) lørdag 18. september klokken 13.00

John Savio bálkkášupmi geigejuvvo Hans Ragnar Mathisenii / Keviselie / Elle-Hánsa

Bálkkašumi geigendilálašvuohta lágiduvvo: Romssa Dáiddasiida/Tromsø kunstforening (RDS/TKF) Lávvardaga čákčamánu 18. b. dii. 13.00

Arrangementet markerer også åpningen av separatutstillingen «ČSVterra cognita» med prisvinneren. Utstillingen, som er et samarbeid mellom Árran Julevsáme guovdásj (Lulesamisk senter) og TKF/RDF, baserer seg på kunstnerens donasjon av over 10 000 verk til Árran. «ČSVterra cognita» vil for første gang gi et overblikk i kunstnerens produksjon, fra hans første arbeider i 1966 frem til dags dato.

Etter prisutdeling og utstillingsåpning er alle velkomne til feiring av prisvinneren på Storgata Camping med taler og kunstneriske innslag. Enkel servering.

Program

13.00 Utdeling av John Savioprisen

14.00 Utstillingsåpning

Sametingspresident Aili Keskitalo vil stå for den formelle åpningen.

Utstillingen er åpen for publikum frem til kl. 17.00.

16.00 - 18.00 Åpent arrangement i

Storgata Camping (Storgata 5, vis-a-vis TKF/RDS).

John Savio-prisen

John Savio-prisen er på kr 150 000 og har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens kunstnerskap og arbeid. Prisen deles ut hvert annet år, og er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum.

Hans Ragnar Mathisen

Kunstneren Hans Ragnar Mathisen, også kjent som Elle-Hánsa/Keviselie(f. 1945 i Áhkánjárga/Narvik) er særlig kjent for sine håndtegnede kart over Sápmi med samiske stedsnavn, verk som viser et sterkt engasjement for samisk kultur og urfolks rettigheter. Blant hans grafiske hovedarbeider er «runebommeserien» Fra en sfære til den neste, Trommens tid, Strid og Formalisering (1994–1995). Mathisen har i tillegg arbeidet med skulptur, installasjon, akvarell, maleri, fotografi, skinn og bokbinding. I 2017 deltok han på den internasjonale mønstringen documenta 14 i Athen og Kassel med to grafiske verk og seks håndtegnede kart over Sápmi.

__________________________________________________________________________________________________

Doaluid oktavuođas rahppojuvvo maiddái bálkkašumi vuoiti sierračájáhus “ČSV terra cognita”. Čájáhus lea ovttasbargu gaskal Árran Julevsáme guovdásj ja TKF/RDF, ja sisdoallá badjel 10 000 dáidaga maid dáiddár lea skeŋken Árranii. “ČSV terra cognita” čájeha vuosttaš geardde dáiddára buvttadeamiid álgobargguid rájes 1966:s gitta otnábeaivvi rádjai.

Maŋŋil bálkkašumi juohkima ja čájáhusrahpama leat buohkat bures boahtin ávvudit bálkkašumi vuoiti Storgata campingas. Campingas leat sáhkavuorut, dáiddalaš ovdanbuktojumit ja guossoheapmi.

Prográmma

13:00 Bálkkašumi geigen

14:00 Čájáhusrahpan

Sámedikki presideanta Aili Keskitalo rahpá čájáhusa.

Čájáhus lea rabas gussiide dii. 17:00 rádjai.

16:00 – 18:00 Rabas doalut

Storgata Campingas (Storgata 5, nuppebealde TKF/RDS).

John Savio-bálkkášupmi

John Savio-bálkkašupmi lea 150 000 ruvnnu, ja ulbmil dainna lea čalmmustahtit sámi dáidaga, bálkášuvvon dáiddára ja su dáiddabargguid. Bálkkašupmi juhkojuvvo juohke nuppi jagi, ja lea ásahuvvon ovttasbarggu bokte gaskal Bildende Kunstneres Hjelpefond, Sámi Dáiddačehpiidsearvi ja Nordnorsk kunstmuseum.

Hans Ragnar Mathisen

Dáiddár Hans Ragnar Mathisen, dahje Elle-Hánsa/Keviselie (r. 1945 Áhkánjárggas) lea erenoamážit dovddus giehtasárgojuvvon gárttáidisguin sámi báikkiin oktan sámi báikenamaiguin, ja dáidagiides dihte mat čájehit stuorra áŋgiruššama Sámi kultuvrii ja eamitálbmogiid vuoigatvuođaide. Oassi su grafálaš váldobárgguin leat “Meavrresgárre ráidu” Fra en sfære til den neste, Trommens tid, Strid og Formalisering (1994–1995). Mathisen lea maiddái bargan bácciin, installašuvnnain, akvareallain, njuohtamiin, govvidemiin, sisttiin ja girječatnamiin. 2017:s oassálasttii son Documenta 14:is Athenas ja Kasselis guvttiin gráfihkain ja guđain giehtasárgojuvvon Sápmi kárttáin.