Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Nyhet: Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH

Oppland Kunstsenter mottok støtte fra ordningen Tilskudd til fremme av norsk kunst i 2021 for å etablere kunstbokhandelen B*stard. Foto: Siri Leira

Fra og med mai 2022 omdøpes tilskuddsordningen Tilskudd til fremme av norsk kunst til Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH.

Endringene ble vedtatt på BKHs styremøte 4. mai 2022, og er et ledd i en pågående gjennomgang av alle BKHs tilskuddsordninger.

Nytt navn
Navnet endres til Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH. Bakgrunnen for navneendringen er ønsket om et navn som bedre gjenspeiler tilskuddsordningens virkeområde.

Innføring av faste søknadsfrister
Mens søknader om Tilskudd til fremme av norsk kunst tidligere ble behandlet på hvert styremøte, innføres det nå tre faste søknadsfrister i året. Søknadsfristene vil være 1. februar, 1. mai og 1. september. Søknadene vil behandles av BKHs styre på førstkommende styremøte etter søknadsfristens utløp.

Søkere vil nå bli bedt om å fylle ut et søknadsskjema som sendes på e-post til bkh@kunstfond.no sammen med prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan som vedlegg. Merk at søknader nå skal inneholde et kort sammendrag av søkers virksomhet og tiltaket det søkes om tilskudd til på maks 200 ord.

Endring i ordningens retningslinjer
Ved omdøping av tilskuddsordningen oppdateres samtidig retningslinjene for ordningen. Endringene er imidlertid små, og er mest å regne som presisering av allerede gjeldende praksis. Presiseringen skal gjøre det enklere for søkerne å se hvilke type tiltak som kan motta tilskudd fra ordningen.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her.

Foto: Sebastian Dahl. Fra prosjektet Above and Below, i regi av Novooi, som mottok tilskudd fra ordningen i 2022.